Mee doen

Wil je een keer mee doen? Vul onderaan deze pagina het inschrijfformulier in, of doe ons even een berichtje wanneer je wil komen kijken of meespelen, dan heten we je graag welkom. Op de pagina “Rooster” zie je op welke dag we welke sport bedrijven.

Wil je vaker mee doen, dan moet je lid worden om onkosten te kunnen dekken. Wij doen dat middels contributie.

Contributie

Octopus heeft een bankrekening bij de Rabobank onder nummer: NL35 RABO 03743 08942

De contributieregeling ziet er (per seizoen 2022/2023) als volgt uit:

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 (dit is eenmalig).

Per sport:

Sport Contributie Betaling
Gym € 125,– per jaar
Volleybal €  92,50 per jaar

Aan het begin van ieder seizoen wordt een nota gestuurd.

Er loopt ieder jaar een Paaseitjes actie waar leden geacht worden aan mee te doen.

Voorwaarden:

Men is lid voor een vol seizoen (augustus tot en met juli). Opzegging kan per 1 maand geschieden via deze website of schriftelijk aan de secretaris en voor start nieuwe seizoen (1 aug).
De contributie is voor een vol seizoen verschuldigd en dient in 1 keer te worden betaald, tenzij anders afgesproken met de penningmeester. Bij opzegging wordt naar rato teruggestort.
De betalingen worden per jaar, via nota’s, geïnd.
Op de nota staat een vervaldatum waarvoor u moet betalen. Wanneer dit niet gebeurt, krijgt u een herinnering en daarna worden € 10,– administratiekosten in rekening gebracht.
Bij inschrijving gedurende het lopende seizoen wordt de contributie naar rato berekend.
De uitgebreide Voorwaarden zijn tevens op de site geplaatst.

Inschrijfformulier

Voer je mailadres in