BADMINTON EN VOLLEYBAL IN 2020.

Beste clubleden van BADMINTON en VOLLEYBAL.
We hebben zoals beloofd een uitvraag gedaan onder de badmintonleden: hoe nu verder?
We hadden negen leden over en één heeft te kennen gegeven liever naar Zaltbommel te gaan.
Dus hebben we een ledental van acht. Dat is met een klein verlies voor de club haalbaar. En ook daarbij de opmerking van een aantal leden om eventueel zelf iets bij te leggen. Maar dat is op dit moment niet aan de orde.
We krijgen van de penningmeester binnenkort een factuur zoals aangegeven in een mail aan jullie.
We hebben reeds contact gehad met het Sportfondsenbad over doortrekking van het huurverband en als de berichten kloppen gaat dat lukken.
Alle leden hebben aangegeven wel met de leiding verder te willen. Ik heb dat hem meegedeeld en hij was daar blij mee.
We starten op 7 januari 2020 om 20.00 uur. Vakanties hebben we vrijaf en we stoppen eind juni.
We hopen dat iedereen dit jaar lid blijft, dan hebben we denken wij nog een leuk tweede gedeelte van het seizoen.
En als je nog een nieuw lid weet: Graag!
Wat we van de VOLLEYBAL-kant hebben gehoord, is dat de opkomst zodanig is dat spelen zeker mogelijk is. Dus ook daar is een vervolg tot de zomervakantie haalbaar.
Wij vinden dit als bestuur fijne berichten.
Verder wenst het bestuur jullie een sportief en vooral GEZOND 2020 toe!!
Groeten,
Bestuur Octopus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *